Zakres usług

Ekstrakcja, odczyt i odzysk danych z nośników danych wszystkich marek

 

Odczyt i usuwanie blokad Pattern Lock oraz PIN ( w tym urządzenia Apple)

– Odczyt/odzysk danych z telefonu komórkowego opartego o system Android bez zabezpieczeń:

0 -1 TB

– Odczyt / odzysk danych z telefonu komórkowego opartego o system Android  z zabezpieczeniami w postaci kodu PIN bądź blokady Pattern Lock:

0-1 TB

– Odczyt danych/obraz pamięci eMCP (Multi-Chip Packages) w formie binarnej (Chip-Off)

– Odczyt danych/obraz pamięci eMMC w formie binarnej (JTAG/ISP/Chip-Off)

– Odczyt danych/obraz pamięci UFS w formie binarnej (Chip-Off)

– Odczyt kodu blokady ekranu aplikacji firm trzecich w telefonie z OTG opartym o Android 4.x.x/5.x.x/6.x.x

– Odczyt kodu blokady Pattern Lock w telefonie z OTG opartym o Android 4.x.x/5.x.x

– Odczyt kodu blokady PIN w telefonie z OTG opartym o Android 4.x.x/5.x.x

– Odczyt kodu blokady PIN w telefonie z OTG opartym o Android 6.x.x

– Odczyt kodu PIN/Hasło/Pattern Lock w telefonie Android 2.x.x-5.x.x (JTAG/eMMC/Chip-Off)

– Odczyt kodu blokady PIN/Backup PIN w telefonie bez OTG opartym o Android 4.x.x/5.x.x

– Odczyt kodu blokady PIN/BackupPIN/Pattern Lock w telefonie z OTG opartych o procesory MediaTek (MTK) i SPD

– Odczyt kodu PIN w telefonach Nokia/Microsoft Lumia 7.x/8.x (JTAG/eMMC/Chip-Off)

– Odczyt kodu PIN/Pattern Lock w telefonie Android 6.x – Gatekeeper (JTAG/eMMC/Chip-Off)

– Odczytanie kodu blokady ekranu PassCode w urządzeniach Apple 4/4S/5/5C z systemem iOS 9.x.x

– Odczytanie kodu blokady ekranu PassCode w urządzeniach Apple z systemem iOS 7.x.x

– Odczytanie kodu blokady ekranu PassCode w urządzeniach Apple z systemem iOS 8.0-8.1

– Usunięcie kodu blokady w telefonie z OTG opartym o Android 5, 6, 7, 8

– Odczyt fizyczny / logiczny urządzeń mobilnych wyposażonych w układy NAND / NOR do formatu RAW (Chip-Off)

– Analiza i odzyskanie danych na podstawie pliku/danych dostarczonych przez klienta z pamięć np. NAND, NOR, eMMC, eMCP, UFS

– Odzyskiwanie danych z kart pamięci SD i microSD

– Odzyskiwanie danych z kart SIM, nanoSIM, microSIM

– Odzyskiwanie danych z pamięci przenośnych Pendrive USB

– Odzyskiwanie danych z telefonu komórkowego / tabletu / smartfonu

– Usługa wyszukiwania pinoutów eMMC ISP

– Odczyt danych/obraz pamięci eMCP (Multi-Chip Packages) w formie binarnej (Chip-Off)

– Odczyt danych/obraz pamięci eMMC w formie binarnej (JTAG/ISP/Chip-Off)

– Odczyt danych/obraz pamięci UFS w formie binarnej (Chip-Off)

– Odczyt fizyczny / logiczny urządzeń mobilnych wyposażonych w układy NAND / NOR do formatu RAW (Chip-Off)

– Odczytanie kodu blokady ekranu PassCode w urządzeniach Apple z systemem iOS 9.0.0 i wyższe

W przypadku odzysku bądź analizy danych z dysków twardych/ SSD/ NVMe cena jest ustalana indywidualnie po wstępnej analizie nośnika i określeniu zakresu usługi.